Een minimale kost voor een maximaal resultaat.
 1. Via de verzilverapplicatie: je school krijgt toegang tot de verzilverapplicatie (een webpagina) waar je het A-kaartnummer, samen met de geboortedatum, manueel kan ingegeven en het statuut verschijnt.
 2. Via een API-link: je school krijgt via een API-link toegang tot de A-kaartdatabase. Deze link wordt gelegd met jouw boekhoudings- of inschrijvingssysteem. Bij (online) inschrijvingen wordt het A-kaartnummer van een deelnemer dan meteen gecontroleerd, en kan het kansentarief ook meteen worden toegekend.

TIP: vraag tijdens een oudercontact of andere contactmoment met ouders een geel kleefbriefje op.

Wil je weten welke kinderen in armoede opgroeien (VT statuut)?

Voor het indienen van je aanvraag vragen wij een inschatting van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede:

 • op basis van een kleefbriefje van het ziekenfonds kan je nagaan of iemand recht heeft op verhoogde tegemoetkoming. Kijk op een klever van het ziekenfonds: onderaan op de klever staat een code. Deze code eindigt op 1 als de betrokkene recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming. De kleur van de klever verschilt per ziekenfonds. Je kan jaarlijks een kleefbriefje van het ziekenfonds opvragen.

 • als alternatief om snel het aantal leerlingen met VT-statuut in te schatten, kan je het aantal leerlingen met een studietoelage verminderen met 10%. Voor de uiteindelijke afrekening hebben we wel de exacte cijfers nodig op basis van het VT-statuut.

 • Op basis van het attest sociaal tarief: dit is een document waarmee ouders een kansentarief kunnen aanvragen voor die kinderen die op het attest staan. Het attest geldt van 1 september tem 31 augustus van het volgende kalenderjaar. Het wordt door de stad Antwerpen bezorgd aan organisaties die kennis hebben van de financiële situatie (en/of van het statuut verhoogde tegemoetkoming) van gezinnen en die dus gemachtigd zijn om het attest uit te reiken. Als je school dit attest wil gebruiken, neem dan contact op met jeugddienst@antwerpen.be.

 • Op basis van de A-kaart: op het account van de A-kaart-houder kan het statuut kansentarief worden geactiveerd. Daardoor kan de kaarthouder met de A-kaart zijn recht op kansentarief bij de partners/aanbieders aantonen Als je school de A-kaart wil gebruiken voor het bepalen van het kansentarief, dan kan dat op twee manieren:

Nog niet helemaal overtuigd? Lees de overige hapklare argumenten.
Overtuigd? Maak dan van jouw school ook een Smakelijke School.

Het bedrag van de ondersteuning bedraagt minimum 0,60 EUR en maximum 1,60 EUR. Voor kinderen die opgroeien in armoede krijgt de school 1,60 euro EUR per dag, voor kinderen die niet opgroeien in armoede 0,60 EUR. Met de aanpassingen in het reglement kan je als school vanaf september 2024 het hoger bedrag voor leerlingen in armoede ook gebruiken voor alle leerlingen. Hierdoor zal het gemiddelde bedrag per kind in scholen met veel kansengroepen omhoog gaan.  Bijvoorbeeld: je school telt 100 leerlingen. 50 leerlingen met VT statuut en 50 zonder. Je krijgt voortaan voor 50 leerlingen 1,60 euro +  voor 50 leerlingen 0.60 euro. Dat maakt 110 euro per dag dat je kan gebruiken om gezonde voeding aan te kopen voor alle leerlingen. 

Dat is het doel van 'Smakelijke School'. Met dit project wil de stad de gezondheid van de Antwerpse kinderen verbeteren en hun energieniveau opkrikken. Daarvoor wordt per dag, per kind een bedrag uitgetrokken. 

Zoveel mogelijk leerlingen een voedzame maaltijd geven op school
Stad Antwerpen ondersteunt kleuter- en lagere scholen
Meer argumenten om een Smakelijke School te worden

Gezonder, meer focus en nog gezellig ook!


Makkelijk
Modulair

Je hoeft zelf bijna niets te doen en verliest geen tijd.

Je stelt je eigen
menu samen.

Maximaal resultaat
Een minimale kost voor een maximaal resultaat.
 1. Via de verzilverapplicatie: je school krijgt toegang tot de verzilverapplicatie (een webpagina) waar je het A-kaartnummer, samen met de geboortedatum, manueel kan ingegeven en het statuut verschijnt.
 2. Via een API-link: je school krijgt via een API-link toegang tot de A-kaartdatabase. Deze link wordt gelegd met jouw boekhoudings- of inschrijvingssysteem. Bij (online) inschrijvingen wordt het A-kaartnummer van een deelnemer dan meteen gecontroleerd, en kan het kansentarief ook meteen worden toegekend.

TIP: vraag tijdens een oudercontact of andere contactmoment met ouders een geel kleefbriefje op.

Wil je weten welke kinderen in armoede opgroeien (VT statuut)?

Voor het indienen van je aanvraag vragen wij een inschatting van het aantal kinderen dat opgroeit in armoede:

 • op basis van een kleefbriefje van het ziekenfonds kan je nagaan of iemand recht heeft op verhoogde tegemoetkoming. Kijk op een klever van het ziekenfonds: onderaan op de klever staat een code. Deze code eindigt op 1 als de betrokkene recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming. De kleur van de klever verschilt per ziekenfonds. Je kan jaarlijks een kleefbriefje van het ziekenfonds opvragen.

 • als alternatief om snel het aantal leerlingen met VT-statuut in te schatten, kan je het aantal leerlingen met een studietoelage verminderen met 10%. Voor de uiteindelijke afrekening hebben we wel de exacte cijfers nodig op basis van het VT-statuut.

 • Op basis van het attest sociaal tarief: dit is een document waarmee ouders een kansentarief kunnen aanvragen voor die kinderen die op het attest staan. Het attest geldt van 1 september tem 31 augustus van het volgende kalenderjaar. Het wordt door de stad Antwerpen bezorgd aan organisaties die kennis hebben van de financiële situatie (en/of van het statuut verhoogde tegemoetkoming) van gezinnen en die dus gemachtigd zijn om het attest uit te reiken. Als je school dit attest wil gebruiken, neem dan contact op met jeugddienst@antwerpen.be.

 • Op basis van de A-kaart: op het account van de A-kaart-houder kan het statuut kansentarief worden geactiveerd. Daardoor kan de kaarthouder met de A-kaart zijn recht op kansentarief bij de partners/aanbieders aantonen Als je school de A-kaart wil gebruiken voor het bepalen van het kansentarief, dan kan dat op twee manieren:

Nog niet helemaal overtuigd? Lees de overige hapklare argumenten.
Overtuigd? Maak dan van jouw school ook een Smakelijke School.

Het bedrag van de ondersteuning bedraagt minimum 0,60 EUR en maximum 1,60 EUR. Voor kinderen die opgroeien in armoede krijgt de school 1,60 euro EUR per dag, voor kinderen die niet opgroeien in armoede 0,60 EUR. Met de aanpassingen in het reglement kan je als school vanaf september 2024 het hoger bedrag voor leerlingen in armoede ook gebruiken voor alle leerlingen. Hierdoor zal het gemiddelde bedrag per kind in scholen met veel kansengroepen omhoog gaan.  Bijvoorbeeld: je school telt 100 leerlingen. 50 leerlingen met VT statuut en 50 zonder. Je krijgt voortaan voor 50 leerlingen 1,60 euro +  voor 50 leerlingen 0.60 euro. Dat maakt 110 euro per dag dat je kan gebruiken om gezonde voeding aan te kopen voor alle leerlingen. 

Lees hierover meer in het toelagereglement.

Dat is het doel van 'Smakelijke School'. Met dit project wil de stad de gezondheid van de Antwerpse kinderen verbeteren en hun energieniveau opkrikken. Daarvoor wordt per dag, per kind een bedrag uitgetrokken. 

Zoveel mogelijk leerlingen een voedzame maaltijd geven op school
Stad Antwerpen ondersteunt kleuter- en lagere scholen

Je hoeft zelf bijna niets te doen en verliest geen tijd.

Je stelt je eigen
menu samen.

Gezonder, meer focus en nog gezellig ook!


Makkelijk
Modulair
Maximaal resultaat
Meer argumenten om een Smakelijke School te worden

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm