Het bemiddelingstraject

Iedere inwoner van Antwerpen kan een bemiddelingstraject aanvragen. Bij een burenbemiddeling wordt er door middel van een gezamenlijk gesprek gewerkt aan de relatie of communicatie tussen de buren. Daarom bekijken we steeds tijdens de aanmelding of er een relatie of gemeenschappelijk belang is tussen de beide partijen. We merken echter dat de onderlinge relatie bij buren niet altijd primeert. Er worden ook wel eens trajecten aangevraagd waarbij buren louter onderling afspraken willen maken in aanwezigheid van een neutrale derde. Bemiddelingstrajecten zijn laagdrempelig en bieden de aanmelder de mogelijkheid om zelf mee te werken aan een oplossing voor het conflict. De aanmelder blijft verantwoordelijk voor het conflict. Wanneer buren samen werken aan een oplossing voor hun conflict, verhoogt dit de duurzaamheid van de afgesproken oplossingen. Ze zijn namelijk afkomstig van de buren zelf. De bemiddelaar faciliteert het gehele proces en ondersteunt waar nodig. Een bemiddelaar zorgt dat beide buren gelijkwaardig aan het traject starten zodat er geen onevenwicht is. Een bemiddelaar baseert zich hiervoor op de basisprincipes van bemiddeling, past gesprekstechnieken toe en neemt een empathische houding aan. Al deze ingrediënten creëren het klimaat dat nodig is om een gesprek tussen buren te bevorderen. Het spreekt voor zich dat een opleiding burenbemiddeling vereist is voor iedere burenbemiddelaar, net zoals regelmatige bijscholing.

Digitale publicaties

Blader hier door onze bibliotheek van digitale magazines, brochures, gidsen en andere publicaties.
Volledig scherm